Digitalisering en förutsättning för utveckling på Försäkringskassan

Robert Bergström, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, avdelningen för sjukförsäkring (Foto: Olov Vikström)

I Försäkringskassans inriktning för 2017-2021 utgör digitalisering en av förutsättningarna för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Digitaliseringen kommer att vara en central del i all vår kommande verksamhetsutveckling. Viktiga delar i verksamhetsutvecklingen kommer att vara självbetjäning och automatisering.

Förslag om en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service

Foto: Mattias Ahlm/Folio.

Finansdepartementet har nyligen remitterat en departementspromemoria med förslag till genomförande av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv genom en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Förslaget innebär bl.a. att tydligare krav kommer att ställas på hur webbplatser och mobila applikationer inom offentlig sektor ska vara utformade för att bli mer tillgängliga för framför allt personer med funktionsvariation.